POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE


Această Politică de confidențialitate stabilește termenii și condițiile de prelucrare datelor personale pe site-ul artynos.ro (denumit în continuare „Site-ul”). Site-ul este deținut și operat de […] (denumit în continuare „Prestatorul”).

Prestatorul, în calitate de operator independent, declară că prevederile acestei informări sunt obligatorii. Prestatorul se angajează să se asigure că toate prelucrările de date în legătură cu activitățile sale respectă cerințele prevăzute în această politică și în legislația aplicabilă.

Această POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE oferă informații detaliate despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale în calitate de Utilizator al Site-ului, respectiv despre drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor al Uniunii Europene (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, denumit în continuare „GDPR”) și reglementările relevante din UE și din România.

Versiunea în limba română a GDPR este disponibilă aici.

Activitățile de prelucrare a datelor sunt reglementate nu doar de GDPR, ci și de reglementările naționale aplicabile în România, în special:

 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
 • Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic;
 • Norme metodologice din 20 noiembrie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1308/2002;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Operator:

Denumire: ARTYNOS ARTIZANAT S.R.L.
Sediu: Tg. Mures, str. Trandafirilor, nr. 53, ap 15A corp E2, judetul Mures
Adresă poștală: Tg. Mures, str. Trandafirilor, nr. 53, ap 15A corp E2, judetul Mures
Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J26/972/2023
Codul de înregistrare: 48381210
Codul de înregistrare fiscara: RO48397356
Număr de ordine în registrul comerțului: J26/972/2023
Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J26/972/2023

Prestatorul acceptă la adresa de e-mail indicată mai sus numai întrebări și reclamații legate de gestionarea datelor și această Politică de confidențialitate.

Prestatorul a numit un responsabil cu protecția datelor, care este disponibil la: hello arond artynos punct ro

Această politică de confidențialitate este disponibilă tot timpul la https://www.artynos.ro/Static/privacy_policy.

Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral această Politică de confidențialitate cu notificarea prealabilă a Utilizatorilor. După intrarea în vigoare a acestei modificări, Utilizatorul acceptă, prin utilizarea Site-ului, Politica de confidențialitate modificată.

Poate fi necesară modificarea acestei Politici de confidențialitate și din cauza modificărilor legislației sau ca urmare a solicitărilor autorităților publice. Vă vom informa întotdeauna cu privire la acest lucru!

În cazul în care consimțământul dvs. este necesar pentru astfel de actualizări sau modificări, Prestatorul vă va solicita din nou consimțământul pentru prelucrarea datelor personale.

ACTIVITĂȚI DE PRELUCRARE A DATELOR

 1. ÎNREGISTRARE

  1. La înregistrare devin disponibile anumite caracteristici și servicii ale Site-ului.
  2. Înregistrarea este voluntară și se bazează pe consimțământul dumneavoastră, care poate fi retras în orice moment. De asemenea, puteți solicita Prestatorului să șteargă datele personale pe care le-ați divulgat pe parcursul înregistrării. Utilizatorul poate solicita anularea înregistrării sau modificarea datelor sale făcând clic pe meniul Ajutor, Contact din subsolul Site-ului. La primirea cererii, Prestatorul va șterge definitiv din sistemul său datele personale ale Utilizatorului, care nu pot fi restaurate. Termenul limită de ștergere a datelor este de 3 zile lucrătoare de la primirea cererii de anulare a înregistrării.
  3. În plus, pentru a deveni un Utilizator cu drepturi integrale (un utilizator cu drepturi atât de vânzător, cât și de cumpărător), este necesară furnizarea de informații suplimentare după înregistrare, pentru a deschide un magazin Artynos și, astfel, pentru a avea dreptul de a încărca și vinde produse prin intermediul Site-ului.
  4. Odată ce înregistrarea este finalizată, vă puteți autentifica imediat.
  5. Prelucrarea datelor legate de înregistrare se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) (consimțământ) din GDPR.
  6. Datele prelucrate sunt: ​​adresă de e-mail. În cazul unui Utilizator cu drepturi integrale: nume, adresă de e-mail, adresă, număr de telefon, iar în cazul vânzătorului: cod fiscal.
  7. Prestatorul va verifica adresa de e-mail furnizată, dar nu va verifica celelalte date personale. Persoana care furnizează datele este singura responsabilă pentru corectitudinea datelor. Prin furnizarea unei adrese de e-mail fiecare Utilizator își asumă și responsabilitatea pentru faptul că este singurul care folosește serviciul prin adresa de e-mail furnizată.
  8. Prevederile de mai sus nu afectează îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, obligația de a păstra registrele contabile timp de 5 ani, conform legislației contabile din România), nici prelucrarea datelor pe baza consimțământului ulterior (de exemplu: abonament la newsletter) dat în cursul înregistrării pe Site sau în alt mod.
  9. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în cursul înregistrării prin formularul de înregistrare până la retragerea consimțământului sau până vă notificăm contrariul, după caz.
  10. Anularea înregistrării și ștergerea datelor cu caracter personal colectate în timpul prelucrării datelor se pot face prin intermediul Site-ului. Ștergerea va fi efectuată de către Prestator fără întârziere, dar în cel mult 3 zile lucrătoare.
  11. Prestatorul atrage atenția Utilizatorului asupra faptului că acesta nu poate șterge profilul creat prin înregistrare în cazul în care Utilizatorul a revizuit produsul altui Utilizator, de exemplu, sau a marcat un vânzător sau un client ca favorit sau a desfășurat alte activități prin intermediul contului, care l-au adus în contact cu alți utilizatori. Acest lucru se datorează faptului că recenzia rămâne vizibilă pe pagina Utilizatorului recenzat, chiar după ce profilul Utilizatorului inițial a fost șters, până când Utilizatorul recenzat solicită ștergerea propriului profil. Până la efectuarea cererii de ștergere, profilul Utilizatorului va fi setat ca inactiv. Motivul inactivării este că activitatea Utilizatorului pe Site (de exemplu, evaluarea altui Utilizator) este legată și de alt Utilizator și, prin urmare, ștergerea unei astfel de activități poate fi realizată numai prin ștergerea celuilalt/celorlalți Utilizator/i din sistem. Desigur, profilul inactiv va dispărea din zonele publice ale Site-ului și toate datele personale vor fi eliminate de pe profil, astfel că profilul nu va fi accesibil publicului și nu se pot trage concluzii despre Utilizator. Prestatorul solicită Utilizatorului să se înregistreze pe Site numai dacă nu are obiecții sau rezerve cu privire la cele de mai sus.
 2. PRELUCRAREA DE DATE PENTRU NEWSLETTERE

  1. Prestatorul își informează utilizatorii înscriși despre noutățile și produsele disponibile pe site printr-un newsletter periodic. Conținutul newsletterelor care urmează să fie trimise poate varia în funcție de datele furnizate de utilizatori.
  2. Înscrierea la newslettere, consimțind astfel la prelucrarea datelor de către Prestator, este voluntară și se bazează pe consimțământul dumneavoastră, care poate fi retras în orice moment făcând clic pe butonul „dezabonare” din partea de jos a fiecărui newsletter. Prelucrarea datelor pentru newslettere de către Prestator se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) (consimțământ) din GDPR. Prestatorul va prelucra datele personale înregistrate în cadrul prelucrării datelor pentru newslettere până la retragerea consimțămâtului sau până vă notificăm contrariul, după caz. În scopul trimiterii de newslettere Prestatorul va prelucra adresa dumneavoastră de e-mail și numele dumneavoastră ca date personale.
 3. PRELUCRAREA DE DATE PENTRU MOTIVE DE SECURITATE

  1. În scopul confirmării datelor pentru motive de securitate, Prestatorul va verifica corectitudinea datelor de înregistrare. În acest caz Prestatorul poate solicita o copie a cărții de identitate a Utilizatorului pentru a verifica autenticitatea datelor de înregistrare, pe care Utilizatorul o poate trimite Prestatorului prin scanare pe e-mail sau prin poștă, sub rezerva unui consimțământ separat de prelucrare a datelor. Datele personale colectate în vederea confirmării datelor pentru motive de securitate vor fi stocate temporar de către Prestator în sistemul său informatic securizat, deoarece fotocopiile trimise de către Utilizator vor fi distruse de către Prestator după finalizarea confirmării datelor pentru motive de securitate. Prestatorul va furniza Utilizatorului informații specifice cu privire la scopul și condițiile ulterioare ale prelucrării datelor prin mecanismul de asigurare a securității, la solicitarea datelor în acest scop.
 4. SONDAJE DE OPINIE ȘI CERCETĂRI DE PIAȚĂ

  1. Sondajele de opinie și cercetările de piață pot fi efectuate numai cu consimțământul dumneavoastră (în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) (consimțământ) din GDPR) și numai în privința datelor cu caracter personal care sunt înregistrate cu ocazia unui anumit sondaj de opinie și de cercetare de piață.
  2. Astfel de date personale pot include numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, locul nașterii, data nașterii, adresa de domiciliu, genul, starea civilă, numărul de copii, nivelul de educație.
  3. Datele personale furnizate în acest mod vor fi prelucrate timp de 1 an de la data colectării datelor dacă nu ați solicitat anterior ștergerea datelor dumneavoastră personale, răspunzând la e-mailul de confirmare a chestionarului, prin e-mail.
  4. Puteți solicita modificarea (rectificarea) sau ștergerea datelor dumneavoastră personale în orice moment după înregistrare.
  5. Prestatorul poate efectua cercetări de piață, care implică respondenți voluntari și anonimi prin intermediul unor sisteme terțe, care sunt independente de Prestator.
  6. În cadrul cercetării de piață anonime Prestatorul nu prelucrează date personale.
 5. PRELUCRAREA DE DATE ÎN SCOPURI ANALITICE

  1. Numărul și frecvența vizitelor pe site-ul Prestatorului sunt măsurate, iar alte analize web sunt realizate și auditate de către furnizori de servicii terți independenți, cum ar fi Google Analytics, Gemius.
  2. Prestatorul nu transferă date cu caracter personal către furnizorii terți de servicii și utilizează setări puse la dispoziție de furnizori terți de servicii, care înregistrează adresele IP ale persoanelor vizate în mod anonim.
 6. PRELUCRAREA DE DATE, TRANSFERUL DE DATE

  1. Prestatorul se angajează să prelucreze datele direct, pe cont propriu. În acest scop depune eforturi pentru a menține un număr redus de parteneri contractați pentru prelucrarea datelor, adică persoane împuternicite.
  2. Prestatorul poate contracta o persoană împuternicită (de exemplu, operator de sistem, contabil) pentru a opera sistemul IT care deservește Site-ul, pentru a îndeplini comenzile și decontările financiare.
  3. În cazul în care este implicată o persoană împuternicită, se va încheia un acord cu acesta și, în cadrul prezentului document vom identifica persoana împuternicită și vă vom oferi informații despre activitatea pe care o desfășoară.
  4. Selecția partenerilor Prestatorului a fost pregătită cu atenție, iar aceștia sunt obligați să trateze datele confidențiale la care au acces în cursul îndeplinirii atribuțiilor lor și al prestării serviciului în conformitate cu legea și standardele noastre de protecție a datelor.
  5. Prestatorul transferă datele personale ale utilizatorilor către următorii subcontractanți:
   1. Nume: Gebocont SRL
    Adresă: Str. Budai Nagy Antal Nr. 28, Tîrgu-Mureș, România
   2. Nume: 3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
    Adresă: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. fsz. 7.
  6. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate exclusiv pe servere din interiorul granițelor SEE (Spațiul Economic European, adică UE plus Islanda, Norvegia și Liechtenstein).
  7. Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe servere operate de Prestator, sau de o persoană împuternicită mandatată de Prestator.
  8. Vă vom informa cu privire la orice posibile transferuri internaționale de date în afara SEE și, acolo unde este necesar, vă vom cere acordul expres în acest sens.
 7. TRANSFERUL DE DATE PERSONALE CĂTRE AUTORITĂȚI

  1. În cazul unei solicitări din partea instanțelor judecătorești sau al unei investigații a unei autorități, putem dezvălui datele personale stocate de Prestator și solicitate de către autoritate sau instanță în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera c) din GDPR, cu condiția ca autoritatea sau instanța să fi indicat exact temeiul juridic al unui astfel de transfer de date.
  2. Cu condiția ca scopul exact și categoriile de date să fie specificate în cererea în cauză, Prestatorul va dezvălui datele personale, numai în măsura și în limita absolut necesare îndeplinirii scopului specificat în solicitare.
  3. Înainte de a transmite orice date unei instanțe sau autorități, Prestatorul va examina mai întâi dacă sunt îndeplinite toate condițiile unei astfel de acțiuni și, în caz afirmativ, va onora solicitarea respectivă.
 8. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

  1. Datele pot fi accesate în primul rând de către Prestator și angajații săi interni, nu vor fi dezvăluite, nu vor fi transferate către terți și vor fi utilizate numai în scopurile prevăzute în această Politică de confidențialitate.
  2. Prestatorul nu răspunde pentru practicile de prelucrare a datelor personale ale vânzătorilor care vând prin intermediul Site-ului.
  3. Dispozitivele IT utilizate în prelucrarea datelor cu caracter personal sunt selectate și operate de Prestator astfel încât:
   • să permită accesul persoanelor autorizate (disponibilitate);
   • să asigure autenticitatea și autentificarea acestora (autenticitatea);
   • să permită confirmarea faptului că datele nu au fost modificate (integritatea);
   • să fie protejate împotriva accesului neautorizat (confidențialitate).
  4. Prestatorul implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja securitatea datelor cu caracter personal, care asigură un nivel de securitate corespunzător riscului care apare în legătură cu stocarea datelor cu caracter personal și, în cursul prelucrării, păstrează
   • confidențialitatea: protejează informațiile și permite accesul la acestea doar persoanelor autorizate;
   • integritatea: protejează acuratețea și integralitatea informațiilor și a metodei de prelucrare;
   • disponibilitatea: se asigură că utilizatorul autorizat, atunci când este necesar, poate accesa cu adevărat informațiile solicitate și că dispozitivele aferente care susțin această acțiune sunt disponibile în acest sens.
  5. Sistemul informatic și rețeaua Prestatorului sunt protejate împotriva fraudei cibernetice, spionajului, sabotajului, vandalismului, incendiului și inundațiilor, precum și diferitelor tipuri de viruși informatici, hacking-ului computerului și altor atacuri care duc la întreruperea serviciului.
  6. Prestatorul asigură securitatea prin utilizarea protecției la nivel de server și la nivel de aplicație.
  7. În cazul încălcării securității datelor cu caracter personal, Prestatorul, luând în considerare recomandările Responsabilului cu protecția datelor (DPO), ia toate măsurile cerute de GDPR, cooperează cu Utilizatorul și declară că are o politică adecvată pentru gestionarea unor astfel de încălcări.
 9. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

  1. Pentru exercitarea drepturilor de mai jos puteți contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor (DPO) prin modalitățile menționate mai sus:
   • aveți dreptul de a obține acces la informațiile legate de prelucrarea datelor și la datele prelucrate (dreptul de acces în sensul articolului 15 din GDPR),
   • aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete (dreptul la rectificare în sensul articolului 16 din GDPR),
   • aveți dreptul de a obține ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În plus, dacă datele dumneavoastră cu caracter personal au fost făcute publice, aveți dreptul ca toți operatorii de date care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal să fie informați de faptul că dvs., în calitate de persoană vizată, ați solicitat ștergerea acelor date cu caracter personal (dreptul la ștergerea datelor în sensul articolului 17 din GDPR),
   • aveți dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării (dreptul la restricționarea prelucrării în sensul articolului 18 din GDPR);
   • aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal despre dvs., pe care le-ați furnizat unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a avea datele respective transmise către alt operator (dreptul la portabilitatea datelor în sensul articolul 20 din GDPR);
   • aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc (dreptul de a vă opune în sensul articolului 21 din GDPR),
   • în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Cu toate acestea, o astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia (dreptul de a retrage consimțământul în sensul articolului 7, alineatul 3 din GDPR).
   • aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă oricare dintre legile relevante (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în sensul articolului 77 din GDPR).
  2. Aveți și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (fax: +40 318 059 602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro) privind activitatea de prelucrare a Prestatorului și de a iniția procedurile în instanță împotriva Prestatorului. Acțiunea în justiție poate fi inițiată și la instanța în circumscripția căreia dvs., în calitate de persoană vizată, locuiți permanent sau temporar.
  3. Dacă Prestatorul, în calitate de operator de date, vă cauzează prejudicii prin prelucrarea ilegală a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau prin încălcarea cerințelor de securitate a datelor, acesta va fi obligat la despăgubiri. În plus, dacă Prestatorul care acționează ca operator de date încalcă drepturile dumneavoastră personale, puteți solicita daune morale.
 10. (fișiere mici de date care conțin date care nu identifică direct utilizatorul)
  1. Prestatorul folosește cookie-uri pentru a stoca preferințele vizitatorilor, de exemplu ce site-uri a vizitat sau descărcat un vizitator, respectiv pentru a personaliza aspectul Site-ului Prestatorului pentru browser-ul vizitatorului sau pentru orice informație primită de la browser.
  2. Prin utilizarea Site-ului vizitatorul acceptă că Prestatorul plasează cookie-uri pe computerul său.
  3. Prestatorul utilizează următoarele tipuri de cookie-uri:
   1. Cookie de sesiune:

    1. Cookie-urile de sesiune sunt create numai pentru timpul vizitei dvs. pe un site și sunt șterse automat când închideți browserul. Cookie-urile de sesiune nu stochează date personale. Prestatorul folosește cookie-uri de sesiune pentru a îmbunătăți Site-ul în ceea ce privește ușurința de utilizare și siguranța. Cookie-urile de sesiune sunt temporare, adică nu sunt păstrate după terminarea sesiunii.
   2. Cookie persistent

    1. Cookie-urile persistente sunt, de asemenea, folosite de Prestator pentru a oferi o experiență mai bună pentru utilizator (de exemplu, pentru a oferi o navigare optimizată). Aceste cookie-uri sunt stocate pentru o perioadă mai lungă de timp în fișierul cookie al browserului. Durata acestei perioade de stocare depinde de setarea browserului de Internet al Utilizatorului. Cu ajutorul acestor cookie-uri, Prestatorul colectează date în mod anonim în scopuri de marketing și optimizare. Aceste date sunt folosite de Prestator pentru a identifica nevoile specifice ale grupurilor individuale de clienți și, astfel, pentru a trimite publicitate direcționată, adică publicitate care comunică mai eficient informațiile relevante pentru Utilizatori. Datele nu sunt folosite de Prestator pentru a identifica personal Utilizatorul.
    2. Cookie-urile plasate de Prestator nu pot fi folosite pentru a identifica Utilizatorul.
   3. Cookie plasat de terți

    1. Cookie-urile nu sunt folosite doar de Prestator, ci și de partenerii săi afiliați.
    2. Cookie-urile terțe sunt plasate de serverele operate de parteneri afiliați, direct în browserul unui vizitator la vizitarea.
    3. Aceste cookie-uri nu conțin date personale.
    4. Prestatorul folosește codul Meta Pixel. Meta Pixel este un cod, prin intermediul căruia și la vizitarea […] se realizează rapoarte de conversii, se pot construi grupuri țintă și se pregătesc analize detaliate despre vizitatorii care navighează pe […] și accesează reclamele Prestatorului.
    5. Informațiile colectate sunt apoi folosite pentru a afișa reclame mai relevante pe canalele publicitare Facebook.
    6. În timpul utilizării Meta Pixel nu sunt înregistrate sau prelucrate date personale de către Prestator.
    7. În timpul utilizării Meta Pixel nu sunt transferate date de identificare a vizitatorilor către Meta. Dacă totuși, în timpul navigării pe […], sunteți logat și la alte servicii Meta/Facebook, Meta, în calitate de operator de date, vă poate identifica și urmări activitatea pe site.
    8. Pentru mai multe informații despre Meta Pixel, accesați https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
    9. Prestatorul folosește instrumente de remarketing Google, prin intermediul cărora conținutul unic al produselor sau serviciilor Prestatorului poate fi afișat vizitatorilor în timp ce aceștia navighează pe alte site-uri Google după ce navighează pe […] (remarketing).
    10. În timpul utilizării unor astfel de instrumente de remarketing nu sunt transferate către Google date de identificare a vizitatorilor. Dacă totuși, în timpul navigării pe […], sunteți conectat și la alte servicii Google, Google acționând în calitate de operator de date vă poate identifica și urmări activitatea pe site.
    11. Pentru mai multe informații despre reclamele personalizate, accesați https://safety.google/privacy/ads-and-data/.
    12. Prestatorul folosește instrumente de remarketing Pinterest Ads pentru a afișa publicitate personalizată pe Pinterest.
    13. În timp ce utilizați instrumentele de remarketing Pinterest Ads, nu sunt transferate date de identificare a vizitatorilor către Pinterest. Dacă totuși, în timpul navigării pe […], sunteți conectat și la alte servicii Pinterest, Pinterest, în calitate de operator de date, vă poate identifica și urmări activitatea pe site.
    14. Pentru informații suplimentare despre serviciul Pinterest Ads și interzicerea publicității personalizate Pinterest Ads, accesați https://help.pinterest.com/ro/article/personalized-ads-on-pinterest.
  4. Dezactivarea cookie-urilor

   1. Dacă doriți să dezactivați cookie-urile plasate de Prestator în browserul dumneavoastră, puteți face acest lucru în setările browserului dumneavoastră. Mai multe informații despre gestionarea cookie-urilor sunt disponibile pe site-ul fiecărui browser. Dezactivarea sau ștergerea cookie-urilor poate determina ca site-ul să devină mai puțin confortabil de utilizat pentru vizitatori.
   2. Dacă doriți să dezactivați cookie-urile terțe, puteți face acest lucru pe site-urile partenere:
    1. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout sau https://myaccount.google.com/data-and-personalization
    2. În cazul Meta Pixel, faceți clic pe „X” sau săgeata în jos din colțul din dreapta sus al reclamei și alegeți „De ce văd asta?”, apoi dezactivați cookie-ul în „Setări”.
    3. Aflați mai multe la https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences_dialog_v2
    4. Cookie-urile de remarketing Google pot fi dezactivate aici: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hu
    5. Cookie-urile Pinterest Ads pot fi dezactivate aici: https://policy.pinterest.com/ro/cookies
 11. ALTE PREVEDERI

  1. Prin încărcarea unei fotografii a unui produs pe Site Utilizatorul este de acord cu utilizarea, de către Prestator, fără limitare, a imaginilor încărcate, în scopul de a face publicitate Site-ului, desigur, cu indicarea proprietarului imaginii.
  2. Prin utilizarea Site-ului Utilizatorul se obligă ca datele, conținutul și informațiile furnizate de Utilizator și afișate pe Site să nu încalce drepturile sau interesele legitime ale terților și ale Prestatorului sau legile aplicabile.
  3. În cazul în care Utilizatorul a furnizat date ale terților pentru utilizarea Site-ului sau a cauzat daune în orice mod în timpul utilizării Site-ului, Prestatorul va avea dreptul de a pretinde despăgubiri de la Utilizator. Într-un astfel de caz Prestatorul va oferi toată asistența rezonabilă autorităților competente pentru a stabili identitatea persoanei respective.
  4. În cazurile de mai sus și în cazul nerespectării TCG, Prestatorul va avea dreptul de a suspenda abonamentul Utilizatorului la newsletter, caz în care Prestatorul nu va fi răspunzător pentru nicio daună suferită de Utilizator ca urmare a unei astfel de ștergeri.


Data de intrare în vigoare a acestei Politici de confidențialitate este...
Toate drepturile rezervate!
Artynos.ro