Termeni și condiții generale de utilizare


Acești Termeni și Condiții Generale de Utilizare (denumiți în continuare “TCG”) conțin termenii și condițiile de utilizare a serviciului oferit de Artynos artizanat S.R.L. (denumită în continuare “Prestatorul”) ca furnizor de servicii de intermediere online, care deține și operează website-ul www.artynos.ro (denumit în continuare “Site-ul”).

Prin apăsarea butonului “Am citit și acceptat Termenii și Condițiile”, confirmați faptul că ați acceptat dispozițiile acestor TCG și că sunteți de acord sa fiți ținuți de aceștia. Nu vă puteți înregistra fără acceptarea TCG.

Prestatorul are dreptul de a modifica unilateral TCG cu notificarea prealabilă a Utilizatorului Site-ului. Prestatorul va publica TCG cu modificări într-un termen corespunzător anterior intrării acestora în vigoare. Dispozițiile modificate vor deveni aplicabile Utilizatorilor la prima utilizare a Site-ului de către Utilizatorii Site-ului după intrarea în vigoare a dispozițiilor modificate, pentru utilizarea ulterioară a Serviciilor.

Prelucrarea datelor personale ale Utilizatorilor este descrisă în Politica de Confidențialitate, care este anexată acestor Termeni și Condiții Generale de Utilizare. Cu toate acestea, Prestatorul nu răspunde pentru practicile privind prelucrarea de date personale sau alte activități ale Vânzătorilor.

 1. DEFINIȚII

  1. Prestatorul:

   Nume: Artynos artizanat S.R.L.
   Sediul: Tg. Mures, str. Trandafirilor, nr. 53, ap 15A corp E2, judetul Mures
   Adresă poștală: Tg. Mures, str. Trandafirilor, nr. 53, ap 15A corp E2, judetul Mures
   Cod unic de înregistrare 48381210
   Oficiul Registrului Comerțului: J26/972/2023
   Cod de identificare fiscală: RO48397356
   Număr de ordine în registrul comerțului: J26/972/2023
   Număr TVA UE: RO48397356
   Cod unic de înregistrare: 48381210
   Sucursala: Piața Victoriei, Târgu Mureș OTP Bank România
   Numărul de identificare fiscală:: J26/972/2023
   IBAN cont: RO70OTPV630001586309RO01
  2. Cumpărător:

   orice persoană fizică care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale sau liberale, care cumpără, comandă, primește, folosește, se folosește de sau este destinatarul unei comunicări sau oferte comerciale referitoare la bunuri (consumator) și se înregistrează în calitate de cumpărător pe Site.
  3. Vânzător:

   orice persoană fizică sau juridică sau persoană fizică autorizată, care este mic producător sau fermier, care se înregistrează pe Site și deschide un magazin virtual de vânzare de produse pe Site.
  4. Utilizator cu drepturi depline:

   orice Client care are dreptul nu numai de a cumpăra, ci și de a vinde, adică de a deschide un magazin prin intermediul Site-ului, ceea ce îl transformă într-un așa-numit utilizator cu drepturi depline. Pentru a deveni un utilizator complet, pe lângă informațiile de bază (nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail), trebuie să furnizați și informații suplimentare ( numărul contului bancar, informații de facturare).
  5. Vânzător, Cumpărător sunt denumiți în continuare în mod colectiv Utilizator.
  6. Vizitator: Utilizator neînregistrat, care poate accesa anumite părți ale Site-ului fără înregistrare.
 2. ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ PE SITE

  1. Scopul Site-ului este ca Prestatorul, în calitate de furnizor de servicii de intermediere online, să ofere o platformă prin intermediul Site-ului pentru oricine se înregistrează pe Site pentru a încărca produse personalizate sau conexe în vederea vânzării, precum și pentru ca alți Utilizatori să cumpere aceste produse prin intermediul Site-ului.
  2. Livrarea produselor vândute și decontarea financiară se vor efectua independent de Prestator, în conformitate cu acordurile prealabile dintre Vânzător și Cumpărător (a se vedea detalii în Secțiunea 6.). Răspunderea integrală în legătură cu relația de vânzare cu Cumpărătorii, inclusiv furnizarea tuturor informațiilor obligatorii înainte de vânzare, revine Vânzătorilor.
 3. RĂSPUNDERE

  1. Prestatorul va presta Serviciile în calitate de furnizor de servicii de intermediere reprezentând servicii ale societăţii informaţionale în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu modificările și completările ulterioare („Legea comerțului electronic”), acționând exclusiv ca intermediar de informații între Vânzător și Cumpărător prin intermediul Site-ului și ca furnizor al unei piețe online în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
  2. În consecință, Prestatorul nu are niciun control asupra autenticității, calității, legalității produselor promovate sau asupra tranzacției efective, prin urmare în cazul unei dispute între Vânzător și Cumpărător, Utilizatorul va despăgubi Prestatorul împotriva oricăror pretenții sau cereri, Prestatorul fiind exonerat de orice răspundere pentru daune.
  3. Livrarea produselor vândute și decontarea financiară se efectuază independent de ARTYNOS ARTIZANAT S.R.L
  4. Utilizatorul va fi singurul răspunzător pentru conținutul publicat de Utilizator și pentru toate daunele materiale și morale care pot apărea în legătură cu acesta. Utilizatorul se va asigura că acest conținut pe care l-a pus la dispoziție pe Site și utilizarea de către acesta a Site-ului nu încalcă direct sau indirect drepturile terților sau legea. În cazul în care un terț, autoritate sau instanță face un demers legal, Utilizatorul va fi răspunzător pentru toate daunele și cheltuielile suportate de Prestator în acest sens. Informațiile conținute pe Site sunt furnizate cu bună-credință, dar au doar scop informativ, iar Prestatorul nu răspunde pentru acuratețea sau caracterul complet al informațiilor.
  5. Utilizatorul folosește Site-ul exclusiv pe propriul risc și acceptă faptul că Prestatorul nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral care ar decurge din utilizarea Site-ului.
  6. Prestatorul este exonerat de orice răspundere cu privire la comportamentul Utilizatorilor Site-ului. Utilizatorul va fi pe deplin și exclusiv responsabil pentru propria sa conduită, caz în care Prestatorul va coopera pe deplin cu autoritățile competente pentru a detecta orice activitate ilegală.
  7. Prestatorul va avea dreptul, dar nu va fi obligat, să monitorizeze conținutul pe care Utilizatorii îl pot pune la dispoziție prin utilizarea Site-ului și va avea dreptul, dar nu va fi obligat, să caute indicii privind activități ilegale în legătură cu conținutul publicat.
  8. În cazul în care Utilizatorul detectează conținut discutabil pe Site, acesta îl poate raporta Prestatorului. În cazul în care Prestatorul, în cursul procedurilor sale de bună-credință, consideră că raportul este justificat, acesta va avea dreptul de a șterge imediat informațiile, de a le modifica sau de a solicita persoanei care a încărcat conținutul să îl șteargă sau să îl modifice.
  9. Datorită naturii globale a Internetului, Utilizatorul este de acord să acționeze în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile atunci când folosește Site-ul. Dacă orice activitate legată de utilizarea Site-ului nu este permisă de legislația țării Utilizatorului, Utilizatorul va fi singurul responsabil pentru o astfel de utilizare.
  10. Utilizatorul declară că este proprietarul produselor pe care le-a încărcat și că niciun terț nu are drepturi asupra acestora, drepturi care ar putea avea ca rezultat blocarea vânzării.
  11. Utilizatorul este responsabil pentru conținutul oricăror comentarii sau recenzii încărcate pe Site. Prestatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru veridicitatea comentariilor; cu toate acestea, în cazul în care comentariile Utilizatorului pot încălca drepturile, interesele legitime și rezonabile sau interesele publice ale Prestatorului sau ale terților, Prestatorul le poate șterge fără a furniza niciun motiv.
  12. Utilizatorul trebuie să se asigure că utilizarea site-ului nu încalcă direct sau indirect drepturile terților sau legea.
 4. DREPTURI DE AUTOR

  1. Site-ul este protejat prin drepturi de autor. Prestatorul deține drepturile de autor cu privire la întregul conținut afișat de către Prestator pe Site și cu ocazia furnizării serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, toate elementele grafice și alte materiale care fac parte integrantă din Site, aspectul și editarea Site-ului, software-ul și alte soluții, idei și implementări utilizate.
  2. Prestatorul își rezervă toate drepturile asupra tuturor elementelor serviciilor sale, în special motoarele sale de căutare și alte programe (software) de Internet, numele de domenii ale www.artynos.ro, subdomeniile asociate, subpaginile și spațiile de publicitate pe Internet. Toate activitățile care vizează radierea, organizarea, arhivarea, piratarea sau decriptarea bazei de date a Prestatorului sunt interzise, cu excepția cazului în care Prestatorul își dă acordul expres în acest sens. Este interzisă modificarea, copierea, inserarea de date noi sau suprascrierea datelor existente prin ocolirea interfeței de gestionare a publicității sau a motoarelor de căutare furnizate de Prestator, fără un acord separat sau fără utilizarea serviciului furnizat în acest scop.
  3. Nu aveți dreptul de a salva sau tipări conținutul Site-ului sau părți ale acestuia pe hard disk, ssd, usb, card sd sau orice alt mediu de stocare a datelor pentru uz propriu, cu excepția TCG și a Politicii de confidențialitate aplicabile în vederea utilizării Site-ului. Orice utilizare a conținutului Site-ului sau a părților acestuia în orice scop, cum ar fi stocarea într-o bază de date, transmiterea, publicarea sau descărcarea, comercializarea etc., este posibilă numai cu acordul scris prealabil al Prestatorului.
  4. Dacă un Utilizator sau alt utilizator al Site-ului ia cunoștință de faptul că informațiile puse la dispoziție de către un Utilizator prin utilizarea Site-ului Prestatorului încalcă opera sa protejată legal prin drepturi de autor, acesta poate solicita Prestatorului să elimine informațiile care îi încalcă drepturile de autor, prin trimiterea unei cereri scrise. La depunerea cererii, Utilizatorul sau alt utilizator al Site-ului trebuie să indice și să furnizeze dovezi concludente ale motivului solicitării de eliminare a produsului (produselor) în cauză, produsul (produsele) pentru care Utilizatorul solicită eliminarea (indicând codul aferent) și datele de contact (numele, adresa, sediul social, numărul de telefon, adresa de e-mail a persoanei îndreptățite). Prestatorul nu va lua în considerare nicio indicație nefondată bazată pe ipoteze! În cazul în care Prestatorul consideră că a existat o încălcare justificată a drepturilor de autor, va dezactiva produsele în cauză și le va elimina din zonele publice ale Site-ului.
   În cazul în care deținătorul drepturilor de autor acționează prin împuternicit, la cerere trebuie atașată o împuternicire care să-l autorizeze pe acesta să acționeze în numele său.
  5. Imaginile produselor de pe site pot fi publicate într-un material de presă astfel: imaginea trebuie să fie însoțită de denumirea produsului, prețul și url-ul adresei magazinului creatorului produsului, după cum urmează: www.nume utilizator.artynos.ro, cu numele de utilizator înlocuit conform mărcii actuale.
   Pe site-urile de Internet imaginile produselor pot fi afișate după cum urmează: nu pot fi afișate pe site-uri cu conținut sexual și pot apărea numai pe site-uri cu PageRank minim de 2, inclusiv pentru materialele de presă, cu condiția ca linkul să fie către adresa url indicată. Acestea pot fi afișate în mod diferit de cele de mai sus numai după aprobarea prealabilă din partea Prestatorului.
  6. Utilizatorul poate utiliza și publica fotografii și videoclipuri, înregistrări audio sau înregistrări video ale Prestatororului numai pe Site și își dă acordul ca Prestatorul să le publice pe orice platforme deținute de acesta.
   1. În cazul în care utilizatorul folosește fotografia, înregistrarea video sau audio realizată de furnizorul de Servicii pe orice altă suprafață în afara site-ulu, atunci va plăti o taxă de utilizare de 66 LEI.- pe caz și pe apariție (pe suprafață), adică 66 LEI.
 5. ÎNREGISTRARE

  1. O parte semnificativă a conținutului Site-ului este disponibilă tuturor persoanelor cu capacitate civilă de exercițiu conform legislației române aplicabile, chiar și fără înregistrare. Cu toate acestea, accesarea anumitor servicii este supusă înregistrării în prealabil.
  2. Trimiterea mesajelor pe Site este supusă unei înregistrări valide. Pentru cumpărare și vânzare, pe lângă înregistrare, sunt necesare informații suplimentare (de exemplu, numele, adresa de livrare și/sau de facturare etc.).
  3. Pe Site-ul operat de Prestator o serie de servicii sunt disponibile numai după înregistrare, respectiv după furnizarea datelor tuturor celor care sunt persoane fizice sau juridice cu capacitatea de a încheia acte juridice.
  4. Prin înregistrare, Utilizatorul recunoaște că
   • are vârsta de cel puțin 18 ani și are capacitate civilă de exercițiu sau
   • este considerat prin lege că are vârsta legală (capacitate civilă de exercițiu anticipată), sau
   • este reprezentantul unei persoane juridice și se înregistrează în numele persoanei juridice reprezentate, furnizându-și datele reale de utilizator și detaliile de contact.
  5. După ce apasă butonul „Înregistrare”, Utilizatorul este obligat să completeze formularul de date (denumit în continuare „formularul de înregistrare”) în conformitate cu datele sale reale.
  6. În scopul identificării Utilizatorului, în timpul înregistrării trebuie completate următoarele date: nume, adresă de e-mail.
  7. Prin înregistrare Utilizatorul este de acord să primească notificări prin e-mail de la Prestator cu privire la mesajele interne Artynos primite de acesta, opțiune care poate fi modificată în meniul Profil/Modificare date. Prin trimiterea mesajului se creează înregistrarea, dar dacă Utilizatorul dorește și el să facă o achiziție, va trebui să furnizeze informații suplimentare în meniul Profil/Modificare date sau la check-out: nume, adresă de livrare (și facturare), număr de telefon.
  8. Dacă Utilizatorul dorește să se înregistreze ca Vânzător pe Site, acesta trebuie să introducă numărul contului său bancar și adresa de facturare în secțiunea „Profilul meu/Deschideți un magazin” a paginii de start, apoi să apese pe butonul „Contul meu” în secțiunea „Profilul meu/Deschideți un magazin” din secțiunea „Meniu elemente suplimentare”, urmând apoi să apese pe butonul „Deschideți un magazin” pentru a finaliza înregistrarea ca Vânzător.
  9. În cazul în care Prestatorul ia cunoștință de faptul că datele furnizate de Utilizator nu sunt adevărate sau că aceeași persoană înregistrează sau utilizează două conturi, fără aprobarea prealabilă a Prestatorului, acesta este îndreptățit să restricționeze sau să suspende parțial sau complet accesul Utilizatorului în cauză.
  10. Prestatorul nu va informa Utilizatorul prin e-mail cu privire la înregistrarea reușită, iar Utilizatorul poate accesa Site-ul imediat după finalizarea înregistrării. Sunt permise numai și exclusiv adrese de e-mail existente și reale, întrucât în timpul procesului de înregistrare Prestatorul verifică dacă adresa de e-mail furnizată este reală.
  11. Utilizatorul se obligă să actualizeze datele personale furnizate în timpul înregistrării, dacă este necesar, pentru a se asigura că acestea sunt actualizate, complete și exacte.
  12. Prin înregistrarea pe Site-ul Prestatorului și prin încărcarea de fotografii și videoclipuri ale produselor oferite spre vânzare, Utilizatorul este de acord ca fotografiile încărcate de acesta să poată fi utilizate de către Prestator în scopuri publicitare de promovare a Site-ului.
  13. Anularea înregistrării

   1. Utilizatorul are dreptul de a solicita anularea înregistrării sale prin trimiterea unei cereri prin interfața electronică de notificare/mesagerie situată în secțiunea „Contact” din subsolul paginii. La primirea mesajului Prestatorul va asigura fără întârziere anularea înregistrării. Datele de utilizator ale Utilizatorului vor fi șterse din sistemul activ imediat după anulare; cu toate acestea, aceasta nu afectează păstrarea datelor și a documentelor legate de comenzile deja plasate, îndeplinirea obligațiilor de păstrare prevăzute de lege sau prelucrarea datelor pe baza consimțământului obținut în timpul înregistrării pe Site sau în alt mod (abonament la newsletter).
    Odată eliminate, datele nu mai pot fi restaurate.
   2. Prestatorul acționează astfel deoarece evaluarea rămâne vizibilă pe pagina Utilizatorului evaluat, de la setarea stării inactive până când Utilizatorul evaluat solicită ștergerea propriei înregistrări. Motivul dezactivării este că activitatea Utilizatorului pe Site (de exemplu, evaluarea altui Utilizator) este legată și de alt Utilizator și, prin urmare, eliminarea unei astfel de activități poate fi făcută numai prin ștergerea celuilalt/celorlalți Utilizator/i din sistem. Până când se solicită o astfel de eliminare, profilul Utilizatorului va fi plasat într-o stare inactivă. Profilul inactiv nu este accesibil din interfețele publice ale Site-ului și orice date cu caracter personal înregistrate în profil devin în mod irevocabil de nerecunoscut (anonime) și, prin urmare, nu sunt accesibile publicului și nu se pot trage concluzii despre Utilizator în baza acestora.
   3. Utilizatorul este singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității datelor de acces ale Utilizatorului (în special parola). În cazul în care Utilizatorul ia cunoștință de faptul că parola sa furnizată în timpul înregistrării putea fi accesată de un terț neautorizat, acesta își va schimba imediat parola și, dacă se poate presupune că terțul folosește parola în vreun fel, va notifica concomitent și Prestatorul.
   4. Soldul Artynos încărcat poate fi utilizat pentru o perioadă de 6 luni de la data plății. Soldul nu va fi rambursat de către Prestator.
 6. DISPOZIȚII APLICABLE VÂNZĂTORULUI

  1. Clauze de încetare
    Relația contractuală stabilită pe baza TCG va înceta:
    • prin denunțare unilaterală de către Vânzător sau Prestator;
    • prin reziliere pentru culpă de către Prestator, pe baza unei simple notificări, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței, dacă:
     • Vânzătorul nu își îndeplinește obligația de plată, în ciuda solicitării Prestatorului în acest sens, solicitare care va fi supusă unei perioade de grație de cel mult 5 zile;
     • Vânzătorul utilizează serviciile Site-ului într-un mod abuziv sau ilegal;
     • Vânzătorul se comportă într-un mod care dăunează intereselor legitime ale Prestatorului sau ale utilizatorilor individuali sau ale terților, în special reputația Prestatorului, sau, ca urmare a comportamentului său, nu se poate aștepta ca Prestatorul să continue să mențină contul înregistrat al Vânzătorului;
     • există motive pentru a considera că informațiile furnizate de Vânzător în timpul înregistrării nu sunt corecte sau nu sunt conforme cu prevederile TCG sau Vânzătorul a indus în eroare (a înșelat) Prestatorul;
     • Vânzătorul comite o infracțiune sau creează în mod culpabil prejudicii cuiva;
     • Vânzătorul încalcă în mod serios sau repetat orice prevedere a acestor TCG;
     • orice alt caz prevăzut de TCG.

    Încetarea va avea ca rezultat anularea înregistrării. În cazul rezilierii de către Prestator, se va aplica o perioadă de preaviz de 30 de zile, timp în care Prestatorul poate, la alegerea sa, să restricționeze accesul Vânzătorului la Servicii. Prestatorul va prezenta motivele încetării, cu excepția cazului de denunțare unilaterală.
    Încetarea din inițiativa Vânzătorului va fi supusă regulilor de anulare a înregistrării de către Vânzător, menționate în aceste TCG. Prestatorul va avea dreptul de a suspenda accesul Vânzătorului la Servicii, mai exact la contul Vânzătorului, dacă există vreo îndoială cu privire la conformitatea comportamentului Vânzătorului cu prevederile TCG sau dacă Vânzătorul se angajează într-un comportament care încalcă TCG sau este ilegal. Vânzătorul va fi responsabil nelimitat pentru consecințele oricărui astfel de comportament. Prestatorul va motiva suspendarea contului Vânzătorului.

    Ori de câte ori prevederile acestor TCG aplicabile Vânzătorului (prezentul Capitol 6) sunt modificate, Prestatorul va publica imediat modificările pe Site sau va notifica Vânzătorul prin mijloace electronice. În cazul în care Vânzătorul nu acceptă modificarea, acesta va avea dreptul să-și anuleze unilateral înregistrarea (să înceteze relația contractuală cu Prestatorul) cu efect imediat, în termen de 15 zile de la notificare. În cazul în care Vânzătorul nu își exercită acest drept în termen de 15 zile de la notificare, modificarea va fi considerată acceptată de acesta. Orice modificare a TCG va intra în vigoare în a 16-a zi de la data notificării. Orice comandă plasată de Vânzător în perioada de preaviz de 15 zile va fi considerată a fi o declarație de renunțare la perioada de preaviz de 15 zile.

    Prestatorul are dreptul, fără nicio notificare, de a modifica prevederile TCG aplicabile Vânzătorului (prezentul Capitol 6) dacă:
    • modificarea TCG este cerută de lege sau de o autoritate publică și pe baza căreia TCG trebuie modificate astfel încât perioada de preaviz de 15 zile nu poate fi aplicată de către Prestator, sau
    • ca răspuns la o amenințare neprevăzută și iminentă, este necesară modificarea TCG pentru a proteja Serviciile, Vânzătorul și alți Utilizatori sau alți vizitatori ai Site-ului împotriva eventualelor fraude, programe software rău intenționate (malware), spam, încălcări ale securității datelor sau alte riscuri de securitate cibernetică.

    De asemenea, Prestatorul va oferi Vânzătorului posibilitatea de a depune o plângere în conformitate cu Clauza 14, care reglementează accesul la sistemul intern de gestionare a reclamațiilor.

  2. Servicii gratuite
   • înregistrare,
   • mentenanța contului de utilizator,
   • abonarea la și primirea de newslettere,
   • selectarea și adăugarea de produse în coșul de cumpărături,
   • corespondența pe Site cu Prestatorul sau între Utilizatori, ,
   • afișarea de dorințe și motto-uri,
   • compilarea datelor de navigare,
   • compilarea de recomandări tematice,
   • Favorite, Story Showcase.
  3. Servicii contra cost


   Prestatorul percepe tarife pentru utilizarea anumitor servicii ale Site-ului. Lista acestor servicii și a tarifelor aferente sunt listate în Anexa la acești Termeni și Condiții Generale de Utilizare. .
  4. Tarife în caz de daune


   1. În cazul unor daune suferite de Prestator ca urmare a activităților Utilizatorului, Prestatorul poate solicita despăgubiri. Prestatorul poate impune tariful de compensare prevăzut în clauza 6.14.1. Prestatorul nu va examina dacă vânzarea a fost încheiată sau nu, comportamentul Utilizatorului constituind temeiul legal pentru aplicarea tarifului de compensare.
   2. În cazul în care Prestatorul este cel care descoperă activitatea care generează daune, Prestatorul poate impune tariful procedural prevăzut în clauza 6.14.2.
   3. Prestatorul își rezervă dreptul de a pretinde orice daune suplimentare (materiale și morale) sau despăgubiri prevăzute de lege, în plus față de tariful de compensare și tariful procedural.
  5. Procedura de plată a tarifelor:


   Vânzătorul poate utiliza serviciile contra cost de pe Site și indicate la clauza 6.2 prin intermediul unui așa-numit sistem de abonament (denumit în continuare „sold Artynos”).
   În acest caz, Vânzătorul este obligat să încarce o sumă minimă de 25 LEI în soldul Artynos înregistrat pe Site, după ce Prestatorul a aprobat cererea de activare a propriului magazin Artynos creat în „Contul meu”, „Opțiuni suplimentare”, meniul „Deschide magazin”.
   Cu toate acestea, Vânzătorul poate încărca cele 3 produse necesare pentru a-și activa magazinul Artynos fără a încărca soldul său Artynos. Prestatorul solicită Vânzătorului să nu-și încarce soldul Artynos înainte ca Prestatorul să îi aprobe cererea de activare Artynos Shop, deoarece nu va fi posibilă nicio rambursare a sumei plătite în cazul respingerii cererii de activare Artynos Shop de către Prestator.
   După aprobarea cererii de activare a magazinului Artynos și a activării magazinului Vânzătorului, Vânzătorul are 14 zile pentru a-și încărca soldul Artynos.
   Suma minimă care trebuie adăugată inițial pentru un magazin nou este de 25 LEI. În consecință, costul aferent serviciului poate fi plătit numai din suma încărcată prin sistemul de abonament, Prestatorul nedispunând de alte opțiuni de plată.
  6. Dacă soldul nu este încărcat prin transfer bancar sau prin platforma de plată online (de exemplu, depozit bancar în numerar, transfer poștal etc.), Prestatorul va percepe un tarif de procesare separat de 10 LEI din soldul Vânzătorului. În cazul transferurilor din străinătate, Prestatorul va imputa comisioanele bancare aferente transferului Vânzătorului cu titlu de cost.
  7. Dacă Utilizatorul încarcă o sumă mai mică decât suma specificată în clauza 6.4, Prestatorul poate percepe un tarif administrativ de 5 LEI.
  8. Suma creditată în soldul Artynos poate fi utilizată pentru o perioadă de 6 luni, dar Prestatorul nu oferă posibilitatea revendicării sumei neutilizate.
  9. În cazul în care valoarea soldului încărcat al Vânzătorului scade sub 0 LEI, produsele sale vor fi disponibile pe Site doar timp de 14 zile. Dacă soldul nu este completat după perioada de 14 zile, produsele Vânzătorului și interfața magazinului vor dispărea din zonele publice ale Site-ului.
  10. Soldul creditor al Vânzătorului:


   Prestatorul poate oferi Vânzătorului un sold creditor sub formă de discount individual, valoarea căruia putând fi utilizată pentru servicii care urmează să fie stabilite de către Prestator.
  11. Deschiderea unui magazin virtual în cadrul Site-ului.

   1. Oricine furnizează datele de înregistrare necesare și îndeplinește cerințele de calitate ale Artynos, iar după înregistrare apasă butonul „Contul meu” de pe pagina de start și apoi butonul „Deschide un magazin” în „Opțiuni suplimentare”, pentru a-și crea propriul magazin virtual (magazin Artynos) pe Site și furnizează numărul de cont bancar și adresa de facturare, are dreptul de a vinde produse pe Site-ul Prestatorului.
   2. Vânzătorul își poate crea magazinul pe Site gratuit. Vânzătorul va primi propria zonă de magazin pe Site, pe care o poate personaliza cu propriul antet, fotografie, o descriere a sa și a magazinului și un slogan. Vânzătorii pot crea categorii individuale, așa-numitele rafturi, în cadrul magazinului lor, făcând mai ușor pentru Cumpărători să navigheze. Este interzisă furnizarea datelor de contact private sau referirea la acestea, pe întregul Site, inclusiv în descrierea produselor, fotografii, videoclipuri, antetul magazinului, siglă, introducerea și textul profilului.
   3. După deschiderea magazinului, magazinul Artynos al Vânzătorului este încă inactiv, adică nu este încă vizibil în zonele publice ale Site-ului. După ce a creat un magazin Artynos și a încărcat cel puțin 3 produse, Vânzătorul poate solicita activarea magazinului său Artynos.
    Odată ce 3 produse au fost încărcate, în meniul „Contul meu/Mai multe meniuri/Produsele mele” va apărea un buton „Solicitare activare magazin”. Făcând clic pe acest buton, Vânzătorul poate solicita Prestatorului să-și activeze „Magazinul Artynos”. În cazul în care produsele și prezentarea produselor îndeplinesc cerințele TCG, magazinul Artynos al Vânzătorului va fi activat de către Prestator în termen de 48 de ore în zilele lucrătoare. În caz contrar, Prestatorul va trimite un mesaj în care va comunica motivul respingerii și, dacă este posibil, Vânzătorul va putea fi activat după efectuarea corecțiilor propuse de Prestator.
   4. Dacă nu există un produs activ (cumpărabil) în magazin pentru mai mult de 3 luni (90 de zile), Prestatorul are dreptul să dezactiveze magazinul Vânzătorului. După dezactivare, magazinul va fi reactivat la solicitarea Vânzătorului, dacă Vânzătorul solicită acest lucru Prestatorului și este de acord să încarce cel puțin 3 produse.
  12. Încărcarea de produse pe Site

   1. Vânzătorul își poate plasa produsele spre vânzare pe Site printr-un pas simplu. Prestatorul recomandă ca, anterior încărcării de către Vânzător de fotografii și videoclipuri ale produselor oferite spre vânzare, descrierea detaliată a produsului să fie pregătită deja în vederea încărcării. Vânzătorul va găsi informații detaliate cu privire la tarifele pentru încărcarea unui produs în Secțiunea 6.3.
   2. Nu este permisă încărcarea unui produs a cărui cantitate anunțată nu se referă la vânzarea efectivă (de exemplu, prețul de achiziție se referă la o anumită cantitate, dar de fapt poate fi achiziționată doar o cantitate mai mare) sau în cazul în care alte costuri fac parte din prețul de achiziție, respectiv nu este permisă încasarea acestora fără a fi indicate (de exemplu, costuri de livrare care nu sunt reale, comision de plătit, costuri de ambalare).
   3. Numai produsele care sunt disponibile Vânzătorului în momentul încărcării lor pot fi marcate ca fiind în stoc. Dacă nu este disponibil la momentul respectiv, puteți încărca un produs „la comandă”, cu condiția ca Vânzătorul să aibă cunoștințele necesare și disponibilitatea materiilor prime adecvate în momentul comenzii. Dacă un produs marcat ca fiind „în stoc” pe site nu poate fi vândut Cumpărătorului deoarece produsul nu este disponibil pentru Vânzător, Prestatorul va încasa comisionul.
   4. Nu este permisă utilizarea termenilor de căutare, a categoriilor, a cuvintelor cheie, a tehnicilor utilizate și a altor caracteristici care nu au legătură cu produsul.
   5. De asemenea, nu este permis ca Vânzătorul să facă referire în descrierea produsului încărcat la un alt produs care este menționat în reclame de pe alte pagini/site-uri ale Prestatorului. Într-un astfel de caz Prestatorul va elimina produsul în cauză de pe Site.
   6. Vânzătorul nu va percepe alte costuri decât costurile efective de livrare.
   7. Dacă produsul este încărcat cu mai mult de un număr de articol, produsul va fi reactivat automat ca produs nou cu numărul de articol rămas după vânzare. Produsele setate ca fiind reînnoite automat vor fi reactivate automat după vânzare sau expirare.
  13. Opțiuni de plată și livrare

   1. Rămâne la latitudinea Vânzătorului să decidă ce metode și opțiuni de plată și livrare va oferi Cumpărătorilor, dintre cele oferite de Site:
    • Livrare personală
    • Livrare poștală (poștă obișnuită) cu plată în avans
    • Poștă directă (poștă cu scrisoare recomandată) cu plată în avans
    • Livrare poștală (poștă cu scrisoare recomandată prioritară) cu plată în avans
    • Livrare poștală cu ramburs
    • Curier cu ramburs la livrare
    • Curier cu plată în avans
    • Mașină de colete cu plată în avans
    • Mașină de colete cu plată la livrare
    • Alte metode de plată disponibile
    Dintre acestea, Vânzătorul va alege ce opțiune (opțiuni) să ofere Cumpărătorului. Cumpărătorul alege apoi cea mai acceptabilă metodă de plată dintre opțiunile din coșul de cumpărături, cum ar dori să plătească pentru achiziție și cum ar dori să primească produsul.
   2. Condițiile de plată și livrare stabilite la punctul anterior și alese de Vânzător variază de la Vânzător la Vânzător.
   3. Livrarea, predarea și decontarea financiară a Produselor vândute se vor efectua independent de Prestator, în conformitate cu acordul dintre Vânzător și Cumpărător.
  14. Obligațiile Vânzătorului

   1. Prin încărcarea produsului Vânzătorul se obligă ca în caz de achiziție a produsului, să transfere dreptul de proprietate asupra acestuia și să livreze produsul Cumpărătorului în starea, calitatea și având caracteristicile indicate de către Vânzător pe Site.
   2. Vânzătorul poate pretinde doar prețul indicat la încărcarea produsului drept contravaloare pentru produsul încărcat de el și expedierea acestuia. La încărcarea Produsului, trebuie indicat costul de livrare pe teritoriul țării al Produsului, dar Vânzătorul nu va impune și indica un cost de livrare nerealist de mare. Prețurile indicate pe Site (atât prețul Produsului, cât și costurile de livrare) sunt sume brute de plătit.
   3. Ofertele Vânzătorului afișate pe artynos.ro constituie oferte obligatorii pentru Vânzător, adică retragerea din contract de către Vânzător nu este posibilă. Exprimarea de către Cumpărător a voinței de cumpărare a produsului de către Cumpărător dă naștere unui contract de vânzare între părți, pe care ambele sunt obligate să-l îndeplinească.
   4. Vânzătorul nu poate încărca nicio fotografie care nu este proprietatea sa intelectuală sau pe care nu are dreptul să o utilizeze.
  15. Activități interzise

   1. Vânzătorului îi este interzis să furnizeze orice detalii de contact externe (adresă de e-mail, adresă poștală, număr de telefon, adresă web, blog, adresă skype, numele altor magazine care vând produsele utilizatorului etc.) oriunde pe Site, adică în descrierea produselor, în textul paginilor de magazin și de profil, în imaginea antetului, logo-ul magazinului, imaginile produselor, precum și în corespondența dintre utilizatori, imaginile atașate la corespondența internă etc., și este interzisă referirea la contacte externe.
   2. Este interzisă în mod expres furnizarea unui link către site-ul propriu al Vânzătorului, mai ales dacă pagina indicată prin link include o opțiune de cumpărare.
   3. Nu este permisă includerea unei fotografii sau a unui videoclip privind produsul, care să includă numele, adresa sau sigla unui alt site web. În astfel de cazuri Prestatorul are dreptul de a elimina imediat produsul în cauză sau de a emite un avertisment. Dacă acest lucru se întâmplă în mod repetat, Prestatorul are dreptul să suspende contul Vânzătorului.
   4. Este interzisă plasarea oricăror inscripții sau elemente grafice distinctive, care captează atenția (de exemplu, rame strălucitoare) pe fotografia sau videoclipul produsului. Este permisă doar utilizarea numelui de utilizator cu litere mici în colțul imaginii și plasarea unui filigran (dacă imaginea arată doar produsul promovat), fără a obtura produsul.
   5. Este interzisă utilizarea Serviciilor pentru a vinde sau a face publicitate oricărui produs sau a afișa orice conținut care încalcă orice lege aplicabilă sau
    • este obscen, abuziv, instigă la ură, este indecent sau înșelător
    • poate prejudicia reputația altor utilizatori,
    • ste interzisă publicarea datelor care conţin date nepublice referitoare la Prestator sau date similare ale oricărei alte societăți.
   6. Vânzarea pe Site a următoarelor produse este interzisă în mod special:
    • medicamente, droguri, alte substanțe halucinogene
    • alcool și băuturi alcoolice(
    • substanţe chimice periculoase, orice substanţe inflamabile sau explozive
    • produse contrafăcute sau piratate
    • produse care încalcă în orice fel drepturile unui terț
    • produse furate sau ilegale
    • arme și muniţie care sunt supuse autorizaţiei, respecitv alte articole periculoase pentru siguranţa publică
    • orice produs care poate rezulta în incitare la ură, ură rasială, xenofobie sau
    • orice produs pe care Prestatorul, conform propriei decizii, îl consideră dăunător mediului sau de natură a pune în pericol siguranța publică sau bunele moravuri
    • obiecte, dispozitive sau software care pot încălca drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală
    • organe sau ţesuturi umane sau animale
    • liste care conțin date personale sau adrese de e-mail
    • nume de utilizatori și parole care oferă acces la servicii online gratuite
    • invitații pentru pagini de rețele sociale, adrese de e-mail
    • teze şi disertaţii
    • materiale pornografice, accesorii sau servicii sexuale și
    • oricare produse a căror vânzare online este interzisă de legea aplicabilă.
  16. Tariful de compensare

   1. În cazul în care Prestatorul descoperă o conduită contrară prevederilor TCG, acesta are dreptul de a percepe un comision de 20% pentru tranzacțiile detectate și ascunse sau deghizate. Aceasta include, fără limitare, următoarele activități:
    • redirecționarea de către Utilizator a comunicării de la canalul de comunicare al Site-ului către un canal de comunicare extern
    • publicarea de către Utilizatorul a unui produs fictiv pentru a ocoli sau reduce valoarea obiectului vânzării și implicit obligația de a plăti comisionul
    • Atunci când Utilizatorul introduce o stare de produs în stoc pentru un produs comandat
    Baza pentru plata comisionului este prețul standard de vânzare a produsului aferent conduitei contrare prevederilor TCG.
   2. Prestatorul poate impune un tarif procedural cuprins între 100 și 1000 LEI la detectarea unui comportament ilicit.
   3. În cazul în care Utilizatorul folosește o fotografie realizată de Prestator în afara Site-ului fără acordul prealabil, expres, scris al acestuia, Utilizatorul va plăti un tarif de 5 000,00 LEI pentru fiecare imagine sau parte dintr-o imagine utilizată.
 7. PROCEDURA DE CUMPĂRARE

  1. Selectați produsul, adăugați în coș

   1. Dacă unui Cumpărător îi place un produs al Vânzătorului, acesta poate să-l adauge în coșul său de cumpărături făcând clic pe butonul „ADĂUGAȚI ÎN COȘ” de pe pagina produsului, după conectare. Apoi poate continua cumpărăturile pe Site și alege dintre alte produse ale Vânzătorului.
   2. La adăugarea fiecărui produs în coșul de cumpărături, Cumpărătorul poate alege dintr-o casetă derulantă pentru a selecta metodele de livrare și plată furnizate de Vânzător. Numai una dintre opțiunile oferite poate fi selectată.
   3. În cazul în care Cumpărătorul nu mai dorește să navigheze pe Site, acesta poate vizualiza produsele pe care le-a adăugat deja în coșul său și își poate finaliza comanda făcând clic pe butonul „COȘ” din colțul din dreapta sus al paginii de start. Din aceeași interfață se pot și șterge produsele din coșul de cumpărături, făcând clic pe butonul „Șterge”. Apăsând butonul „SAVE” se va finaliza comanda, produsul va dispărea din magazin, iar prețul și butonul „Adaugă în coș” vor fi înlocuite cu butonul „Vândut” de pe pagina produsului. Prestatorul este obligat să trimită un e-mail de confirmare Cumpărătorului în termen de 48 de ore de la primirea comenzii. Acest e-mail de confirmare este un mesaj automat al sistemului intern, care este trimis ambelor părți (Cumpărător și Vânzător). E-mailul de confirmare va conține datele de contact ale celeilalte părți (nume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresa poștală a Cumpărătorului). Detaliile de contact vor permite Vânzătorului și Cumpărătorului să se contacteze reciproc și să discute detaliile livrării/trimiterii prin poștă. În cazul în care Cumpărătorul nu primește e-mailul de confirmare în termen de 48 de ore, Cumpărătorul este eliberat de obligația de a încheia un contract și nu este obligat să achiziționeze produsul după 48 de ore. Un contract valabil se încheie după apăsarea butonului Cumpără și primirea e-mailului de confirmare.
   4. Prestatorul nu răspunde pentru autenticitatea și acuratețea datelor de contact.
   5. În cazul în care Cumpărătorul observă o eroare în e-mailul automat de confirmare a comenzii sale, acesta este obligat să o raporteze imediat Prestatorului prin intermediul meniului „Contact” din subsolul paginii. Prestatorul nu va fi răspunzător pentru niciun prejudiciu rezultat ca urmare a neîndeplinirii de către Cumpărător a obligației de notificare.
  2. Cum se efectuează o achiziție

   1. Prin trimiterea comenzii Cumpărătorul face o ofertă de a încheia un contract, devenind ținut de această ofertă. Comanda va fi considerată o manifestare a intenției de a încheia un contract. Contractul se consideră încheiat prin confirmarea comenzii transmise de către Prestator prin intermediul unui mesaj intern, cu care ambele părți sunt obligate să se conformeze. În consecință Cumpărătorul va fi obligat să plătească Vânzătorului prețul de achiziție pentru Produs, să cumpere Produsul, iar Vânzătorul va fi obligat să vândă Produsul Cumpărătorului la prețul indicat.
   2. Vânzătorul și Cumpărătorul răspund pentru efectuarea vânzării, iar Prestatorul nu va interveni în niciun fel în detaliile și circumstanțele vânzării.
   3. Vânzătorul și Cumpărătorul se vor contacta reciproc în termen de trei zile lucrătoare de la confirmarea comenzii. Cumpărătorul va avea apoi la dispoziție două săptămâni pentru a se conforma ofertei de cumpărare, adică pentru a achiziționa produsul promovat pe Site. Vânzătorul poate prelungi perioada de două săptămâni pe propriul risc și propria răspundere.
   4. În cazul în care Cumpărătorul nu răspunde solicitării Vânzătorului sau nu cumpără produsul în termen de două săptămâni, Vânzătorul poate considera că vânzarea a eșuat din culpa Cumpărătorului și poate solicita ca vânzarea să fie declarată nereușită.
   5. În cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește obligația de cumpărare sau dacă Vânzătorul nu reușește să contacteze Cumpărătorul după solicitări repetate, Vânzătorul poate solicita rambursarea comisionului perceput la vânzare.
   6. Comisionul poate fi rambursat numai dacă
    • Vânzătorul a încercat să contacteze Cumpărătorul de mai multe ori, dar nu a reușit, sau
    • Cumpărătorul a declarat că nu va cumpăra produsul, în ciuda obligațiilor pe care le are.
    Pentru a solicita rambursarea comisionului, Vânzătorul trebuie să acorde o recenzie negativă sau neutră partenerului său și să trimită Prestatorului o cerere de rambursare a comisionului. Pentru produsele aflate în stoc cererea se poate depune în termen de 30 de zile de la cumpărare, iar pentru produsele aflate în comandă, în termen de 30 de zile de la data estimată de finalizare, prin intermediul butoanelor „Contul meu/Notificare vânzare”.
    În cazul în care Vânzătorul solicită rambursarea comisionului, dar
    • Cumpărătorul și-a îndeplinit între timp obligația, sau
    • scopul Vânzătorului este de a evita plata comisionului și, prin urmare, nu a oferit Cumpărătorului posibilitatea de a-și îndeplini obligațiile, Prestatorul poate suspenda accesul Vânzătorului la Site și, în consecință, la magazinul său.
   7. În cazul în care Cumpărătorul nu preia produsul și Vânzătorul informează Prestatorul despre acest lucru, Prestatorul va avea dreptul să restricționeze sau să suspende parțial sau total accesul Cumpărătorului la Site. În cazul în care Vânzătorul, în ciuda executării de către Cumpărător a obligațiilor sale, nu livrează produsul Cumpărătorului, iar Cumpărătorul notifică Prestatorul, Prestatorul are dreptul să restricționeze sau să suspende parțial sau complet accesul în calitate de utilizator al Vânzătorului.
   8. Cumpărătorul poate formula pretenții, în ceea ce privește garanția, împotriva Vânzătorului; Prestatorul, în calitate de furnizor de servicii de intermediere, nu își asumă și nu garantează nicio garanție sau perioadă sau obligații de garanție. Cumpărătorul își poate exercita dreptul de retragere direct împotriva Vânzătorului sau poate contacta direct Vânzătorul cu o reclamație privind returnarea produsului sau pentru a-și exercita drepturile conform legislației române aplicabile, drepturi pe care le are în legătură cu un contract la distanță. Prestatorul îi va oferi Cumpărătorului posibilitatea de a-și adresa reclamația direct Prestatorului, care se va asigura că aceasta este transmisă Vânzătorului fără întârziere, în cazul în care, din orice motiv, Cumpărătorul nu o poate transmite Vânzătorului. Într-un astfel de caz Vânzătorul este obligat să investigheze și să remedieze reclamația Cumpărătorului în termen de 15 zile lucrătoare.
   9. Dreptul de retragere: Dreprul de retragere al Clientului este reglementat de hotărârea guvernului 45/2014 privind normele detaliate ale contractelor încheiate între consumatori, întreprinderi și legislația conexă. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați pagina https://www.artynos.ro/Static/cancellation_policy
  3. Garanția Artynos
   1. Prestatorul își rezervă dreptul de a considera tranzacția încheiată și de a autoriza transferul banilor către Vânzător la 8 zile de la data predării produsului către prestatorul de servicii de livrare, dacă prețul de achiziție este plătit prin card bancar. În perioada până la autorizare este posibilă raportarea oricăror probleme care pot apărea, precum și rezolvarea acestora și intervenția eficientă a Prestatorului.
 8. RĂSPUNDEREA PRESTATORULUI

  1. Prestatorul nu răspunde pentru calitatea, siguranța și conformitatea legală a produselor promovate pe piața online operată de acesta și nu se angajează să monitorizeze aceste produse.
  2. În plus, Prestatorul nu este responsabil pentru autenticitatea produselor afișate pe piața online operată de acesta sau pentru posibilitatea Cumpărătorilor de a cumpăra efectiv și a Vânzătorilor de a vinde efectiv produsele, respectiv nu poate asigura nici faptul că utilizatorii pot finaliza tranzacția dintre ei.
  3. În cazul în care conținutul postat de un Utilizator pe Site încalcă drepturile terților sau orice legi sau reglementări, Prestatorul poate elimina produsul dacă primește o notificare corespunzătoare de la titularul de drept. Prestatorul va coopera cu autoritățile în vederea aducerii în fața justiției a autorilor încălcărilor, în condițiile legislației în vigoare.
  4. Prestatorul este îndreptățit, dar nu obligat, să verifice conținutul publicat de Utilizator pe Site; Prestatorul are dreptul, dar nu este obligat, să caute indicii privind activitățile ilegale pe site-urile sau în locurile la care se face referire în informațiile publicate.
 9. CERINȚE IMPUSE DE PRESTATOR PRIVIND ÎNCĂRCAREA PRODUSELOR

  1. Produsele pot fi încărcate pe site-ul artynos.ro în următoarele condiții:

   1. Se poate oferi spre vânzare doar un produs pe care l-a realizat Vânzătorul, în întregime sau parțial, folosind o tehnică de artă plastică, artă aplicată sau artă populară sau un aliment pe care acesta l-a pregătit el însuși în propria gospodărie. Aceste produse sunt unice prin faptul că sunt realizate manual individual, așa că nu există două exact la fel. Descrierea produsului trebuie să indice exact ce a adăugat Utilizatorul (producătorul produsului final) la creație și ce a cumpărat prefabricat.
   2. Valoare adăugată unică, calitate: pot fi încărcate pe Site cu specificația „artizanal” numai produse realizate manual de către Vânzător, cu suficientă valoare adăugată unică, unde descrierea indică clar care este produsul, ce a adăugat Vânzătorul (producătorul) produsului și ce accesorii a cumpărat prefabricate. Produsele realizate prin simpla asamblare a ingredientelor achiziționate pot fi afișate pe site numai dacă în magazin sunt disponibile lucrări mai complexe realizate cu aceeași tehnică, care demonstrează competența Vânzătorului (producătorului) cu privire la acea tehnică.
   3. Produsele simple pot reprezenta până la 50% din gama curentă a magazinului aferentă unei anumite tehnici, cu condiția ca materiile prime achiziționate și utilizate să nu creeze un efect de ansamblu comercial (de exemplu, un ceas gata făcut agățat pe un lanț). Numai produsele pe care Vânzătorul (producătorul) le-a realizat cu abilitățile tehnice corespunzătoare pot fi afișate pe Site.
   4. Pot fi încărcate pe Site cu specificația „artizanal” numai produse realizate cu un element creativ unic în crearea lor.
    1. Prestatorul are dreptul să solicite dovezi fotografice, video sau alte dovezi faptice sau să verifice într-un alt mod că produsul a fost într-adevăr realizat de către Vânzător, că acesta are capacitatea și expertiza de a face acest lucru și că în timpul creării produsului a fost făcut pasul creativ unic.
    2. Prestatorul va avea dreptul de a solicita documente de identificare care dovedesc în mod suficient identitatea sau posibilitatea de identificare a Vânzătorului în vederea identificării acestuia.
    3. Materialele, consumabilele și uneltele necesare pentru meșteșuguri și creații pot fi încărcate spre vânzare cu specificația „materie primă”. Nu există nicio cerință ca aceste produse să fie create de către Vânzător.
    4. Articolele realizate cu mai bine de 20 de ani în urmă pot fi încărcate spre vânzare cu specificația „vintage”. Nu există nicio cerință ca aceste produse să fie create de către Vânzător.
    5. Până la finalizarea procedurii de mai sus Prestatorul își rezervă dreptul de a plasa produsul și/sau magazinul în cauză într-o stare inactivă (inaccesibil publicului).
   5. Fotografii și videoclipuri ale produsului: pe Site pot fi afișate doar fotografii și videoclipuri clare, perfect încadrate, fără fundal strident, fără subtitrări stridente, care permit vizualizarea corectă a produsului și vizibilitatea clară a detaliilor. Nu pot fi atașate paginii produsului alte fotografii sau videoclipuri decât cele ale produsului promovat. În orice caz, fotografiile și videoclipurile încărcate pot afișa doar numărul de articole pentru care este calculat prețul, chiar dacă sunt disponibile mai multe articole. Dacă în fotografie sau în videoclip sunt afișate mai multe articole, prețul trebuie să fie indicat pentru toate articolele împreună, iar descrierea articolului trebuie să precizeze că prețul indicat este pentru toate articolele din fotografie împreună.
   6. Categorizarea, tehnicile: pot fi indicați numai parametrii privind categoriile, tehnicile și culorile care prezintă cu adevărat relevanță pentru produs. Este importatn ca Vânzătorul să selecteze numai parametrii care sunt într-adevăr relevanți pentru produs.
   7. Denumirea produsului, descrierea: este important ca descrierea să fie exhaustivă, adică denumirea produsului trebuie să comunice clar Cumpărătorului ce rol îndeplinește produsul în fapt. Descrierea ar trebui să includă cel puțin dimensiunea produsului, funcția acestuia, modul în care a fost realizat, ce anume a creat Vânzătorul, ce model a fost folosit (indiferent dacă a fost sau nu proiectat de Vânzător) și alte caracteristici relevante de utilizare: cum poate fi curățat, cum poate fi păstrat, deci toate informațiile care ar trebui furnizate împreună cu un produs ca ghid de utilizare sau prospect informativ. Denumirea și descrierea nu trebuie să utilizeze în întregime majuscule, cod html, simboluri, și toate produsele din magazin ar trebui să primească un nume distinctiv, unic. Vânzătorul se obligă să se asigure că atributele menționate în descrierea produsului sunt adevărate și corecte. Numai produse specifice, reale, existente pot fi promovate. Vânzătorul garantează, de asemenea, originea și disponibilitatea produsului.
   8. Date de contact private: Date de contact private (adresă de e-mail, website, număr de telefon etc.) nu pot fi oferite nicăieri pe Site, pe fotografiile sau video-urile încărcate, în descrierea magazinului sau al produselor, respectiv nici în mesaje interne. În plus, orice altă referire la inițierea unui contact este interzisă. Părțile vor primi reciproc datele de contact de la Prestator prin mesaj intern în cazul în care Cumpărătorul comandă un produs încărcat de Vânzător prin intermediul Site-ului prin adăugarea acestuia în coșul de cumpărături. La trimiterea comenzii, Prestatorul va trimite imediat părților datele de contact în scopul executării fără probleme a vânzării.
   9. Produse de povești: Site-ul nu prezintă produse de basm străine bine cunoscute (de ex. Mașini, Winnie the Pooh, Thomas etc.), cu excepția cazului în care personajul de poveste în sine este în mod clar de producție proprie: de exemplu, cusut individual, pictat individual. În mod obișnuit, nu sunt afișate produsele cusute din materiale de basm gata făcute, desenele de basm aplicate prin tehnica șervețelului și produsele de basm în care produsul în sine nu este unic, cum ar fi cele realizate din decorgum sau din polistiren. Astfel de produse pot apărea pe Artynos.ro doar cu modele proprii.
   10. Produse făcute cu tehnica șervețelului și a tencuielii: produsele cu tehnica șervețelului pot fi afișate pe Site doar dacă stilul lor se potrivește cu chipul Artynos.ro, deci trebuie evitate produsele cu un model la modă sau culori stridente. În cazul produselor realizate prin tehnica șervețelului, este o cerință ca, pe lângă faptul că șervețelul este lipit sau lăcuit, produsul trebuie să aibă o valoare adăugată suplimentară unică: de ex. utilizarea unei baze confecționate de sine stătător, combinarea cu pictură cu mâna liberă, utilizarea altor tehnici. Produsele turnate în ghips pot fi expuse doar dacă stilul lor se potrivește cu chipul Artynos.ro și dacă șablonul în sine este de concepție și construcție proprie.
   11. În cazul produselor care de obicei sunt achiziționate în cantități mari cu o anumită ocazie (de exemplu invitații de nuntă, cadouri de mulțumire, ornamente pentru bradul de Crăciun), acestea nu pot fi încărcate cu o singură bucată, adică este obligatoriu să se specifice o canitate mai mare care poate fi comandată. În plus, dacă prețul unitar al produsului este de 10 LEI sau mai puțin, sistemul nu va permite încărcarea produsului până când nu va fi completat câmpul pentru cantitatea maximă care poate fi comandată.
  2. Condiții generale specifice pentru vânzarea anumitor tipuri speciale de produse artizanale

   1. Condiții pentru vânzarea jucăriilor pentru copii
    Vânzarea de jucării pentru copii trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare (în România, Hotărârea de Guvern nr. 74/2011 privind siguranța jucăriilor).
    Potrivit legislației aplicabile, Vânzătorul, în calitate de producător, poate oferi sau introduce pe piață o jucărie spre vânzare numai dacă aceasta este adecvată scopului pentru care a fost prevăzută și utilizării previzibile, ținând cont de comportamentul normal al copiilor, fără a pune în pericol siguranța și sănătatea utilizatorilor sau a altor persoane, a altor copii, și respectă cerințele generale și specifice de siguranță stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 74/2011.
    În cazul jucăriilor destinate copiilor sub 3 ani sau altor grupe de vârstă specificate, designul trebuie să țină seama și de abilitatea copilului, să fie adecvat vârstei sale, respectiv să țină seama de abilitatea persoanei care supraveghează copilul.
    Etichetele de pe jucării și/sau instrucțiunile care însoțesc jucăriile trebuie să atragă atenția prin avertismente asupra posibilelor pericole ale utilizării jucăriilor, asupra riscului de rănire și asupra modului de evitare a acestora, într-un mod vizibil, uşor lizibil, uşor de înţeles şi corect. Avertismentele sunt precedate de cuvintele: „Avertisment" sau „Avertismente", după caz. Avertismentele care determină decizia de a cumpăra jucăria, cum ar fi cele care specifică vârsta minimă şi maximă a utilizatorului şi celelalte avertismente aplicabile trebuie să fie vizibile în mod clar pentru utilizator înainte de cumpărare. Informațiile trebuie să includă intervalul de vârstă pentru care este recomandată jucăria (vârsta minimă și maximă) și, după caz, informații despre abilitățile utilizatorilor jucăriei, greutatea minimă și maximă a utilizatorilor și necesitatea, dacă e cazul în funcție de natura produsului, de a se asigura că jucăria este utilizată numai sub supravegherea unui adult.
    În cazul vânzării de jucării realizate de către Vânzător însuși folosind tehnici artistice, artizanale sau de artă populară, Vânzătorul este singurul responsabil pentru a se asigura că cerințele legislației în vigoare sunt îndeplinite în toate privințele.
   2. Condiții privind vânzarea de produse cosmetice:
    Produsele cosmetice reprezintă, în special, orice substanță sau amestec destinate punerii în contact cu părțile externe ale corpului uman (epidermă, zonele cu păr, unghii, buze și organe genitale externe) sau cu dinții și mucoasele cavității orale, cu scopul exclusiv sau principal de a le curăța, de a le parfuma, de a schimba aspectul acestora, de a le proteja, de a le menține în condiții bune sau de a corecta mirosurile corpului.
    Vânzătorul poate vinde pe Site produsele cosmetice artizanale (săpun, cremă etc.) fabricate de acesta, cu condiția ca produsele pe care dorește să le vândă și modul și condițiile de comercializare (autorizare) a acestora să respecte în toate privințele prevederile Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul) și prevederile legislației relevante din România.
    Prestatorul nu va fi răspunzător, cu privire la produsele vândute de către Vânzător pe Site, în privința celor de mai sus, pentru niciun fel de daune cauzate terților prin vânzarea produselor și utilizarea produselor. Vânzătorul are răspunderea exclusivă cu privire la conformitatea produselor cosmetice.
    Vânzătorului îi este interzis să vândă pe Site orice produs cosmetic care conține substanțe interzise enumerate în Anexa relevantă la Regulament. Vânzătorul va avea în vedere, de asemenea, oricare și toate restricțiile privind substanțele listate în Anexele relevante la Regulament.
    Un produs cosmetic poate fi comercializat numai dacă pe recipientul și pe ambalajul produselor cosmetice sunt inscripționate, cu caractere vizibile, de neșters și ușor lizibile, următoarele informații:
    • numele sau denumirea comercială și adresa persoanei responsabile.
    • conținutul nominal la data ambalării, exprimat în greutate sau în volum, cu excepția cazurilor în care ambalajele conțin mai puțin de cinci grame sau cinci mililitri, a mostrelor gratuite și a ambalajelor conținând produse pentru o singură folosire;
    • data până la care produsul cosmetic, depozitat în condiții adecvate, îndeplinește funcția sa inițială și, în special, rămâne în conformitate cu articolul 3 din Regulament (denumită în continuare „data de minimă durabilitate”).
    • precauții speciale care trebuie respectate la utilizare și orice informație specială referitoare la precauțiile privind produsele cosmetice de uz profesional, după caz;
    • numărul de lot al produsului sau numărul de referință pentru identificarea produsului cosmetic. În cazul în care, din motive de ordin practic, acest lucru este imposibil din cauza dimensiunii prea mici a produselor cosmetice, astfel de informații trebuie să apară numai pe ambalaj;
    • uncția produsului cosmetic, în cazul în care aceasta nu reiese clar din prezentarea sa;
    • lista ingredientelor. Această informație poate fi indicată numai pe ambalaj. Lista este precedată de termenul „ingrediente”.
    „Ingredient” înseamnă orice substanță sau amestec utilizat în mod intenționat în produsul cosmetic în procesul de fabricație. Indicarea ingredientelor trebuie inclusă și în descrierea produsului încărcat. Orice informații referitoare la produsele cosmetice comercializate conform prevederilor menționate mai sus vor fi furnizate, în toate cazurile, în limba română, indiferent de țara de origine a acestora și de celelalte limbi în care ar putea fi prezentate aceste informații.
   3. Condiții pentru vânzarea alimentelor:
    Numai produsele (de exemplu, carne afumată, condimente, gemuri, miere, produse lactate etc.) care au fost preparate de către utilizator în gospodăria proprie (adică nu sunt produse în serie mare) pot fi încărcate și oferite spre vânzare pe Site.
    Pentru a utiliza Site-ul, Vânzătorul și produsele trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare (în România, în special Hotărârea de Guvern nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, Ordinul ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, respectiv Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală). Dacă Vânzătorul nu respectă cerințele legale, cauzând astfel prejudicii fie Cumpărătorului, fie Prestatorului, Vânzătorul va datora despăgubiri pentru acoperirea acestor prejudicii.
    Prin utilizarea Site-ului, Vânzătorul declară în mod expres că respectă pe deplin cerințele legislației aplicabile (de exemplu în ceea ce privește siguranța alimentară și ambalarea, etichetarea etc.) și în acest context exonerează Prestatorul de orice răspundere care ar putea fi asociată cu produsul vândut. De asemenea, Vânzătorul garantează că oferă spre vânzare pe Artynos exclusiv produse realizate din materii prime crescute sau fabricate în propria gospodărie.
   4. Condiții de vânzare a materiilor prime, a consumabilelor, a uneltelor și a altor produse și servicii care au legătură cu procesul de creație:
    Pot fi oferite spre vânzare numai produse legate de un meșteșug, artă plastică sau aplicată sau tehnică de artă populară; diverse materiale de artizanat, rechizite, unelte, cărți, descrieri, cursuri si alte servicii. Produsele realizate cu mai bine de 20 de ani în urmă pot fi încărcate ca produse vintage. Vânzătorul declară acest lucru în momentul încărcării produsului, iar această declarație este considerată de Prestator ca fiind baza vânzării produsului ca vintage.
   5. Prin acceptarea criteriilor și a TCG, Vânzătorul ia cunoștință de faptul că Prestatorul, în cazul în care consideră că produsele încărcate nu îndeplinesc cerințele stabilite mai sus, poate dezactiva magazinul sau produsele în cauză fără notificare prealabilă, operațiune prin care produsele vor dispărea din zona publică a Site-ului. Dacă Vânzătorul încarcă ulterior pe Site un produs care îndeplinește cerințele de calitate ale Prestatorului, Vânzătorul poate solicita Prestatorului reactivarea magazinului său Artynos.
 10. UTILIZAREA SISTEMULUI INTERN DE CORESPONDENȚĂ

  1. Scopul principal al corespondenței interne pe Site este acela de a permite Vânzătorului și Cumpărătorului să discute între ei, fără ca alți Utilizatori să poată vedea acest lucru, condițiile necesare tranzacției de vânzare și informațiile referitoare la produsele de vânzare.
   Scopul corespondenței interne nu este de a oferi o oportunitate pentru o vânzare mai favorabilă a produselor încărcate de Vânzător în afara Site-ului.
  2. Prestatorul are dreptul de a accesa, prelucra și a cunoaște mesajele interne ale Vânzătorului, Vânzătorul dându-și acordul în acest sens în mod expres prin utilizarea Site-ului. Prestatorul poate vizualiza mesajele interne numai în scopul verificării respectării prevederilor TCG și a prevederilor legale.
  3. Activități care intră în contradicție cu utilizarea corespondenței interne a furnizorului:
   În orice mesaj, marcarea sau afișarea conținutului indicat mai jos este strict interzisă:
   • Nici Cumpărătorul, nici Vânzătorul nu vor sugera în nicio corespondență internă faptul că, în cazul în care Cumpărătorul contactează Vânzătorul prin datele sale private de contact, acesta îi poate vinde produsul în afara Site-ului. Este interzisă orice astfel de referire sau indicare a datelor de contact private de către Utilizator, în caz contrar accesul Utilizatorului la Site putând fi interzis definitiv.
   • Este interzisă furnizarea de date private de contact în mesaj sau în imaginea atașată mesajului, în special adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon, adresa web, blogul, adresa skype, numele altor magazine care vând Produsele Vânzătorului
   • orice referire la posibilități de contact extern;
   • trimiterea de mesaje circulare/colective;
   • trimiterea de mesaje nesolicitate;
   • oferirea de informații privind evenimente sau servicii exterioare Site-ului
   • contactarea altor Utilizatori în scopul de a face publicitate propriilor produse;
   • utilizarea unui limbaj abuziv, trimiteres de texte sau imagini jignitoare sau pornografice;
   • amenințarea, insultarea sau defăimarea altor persoane;
   • apublicarea de date personale ale oricărei persoane fără acordul persoanei vizate;
   • publicarea de declarații neadevărate despre un alt Utilizator sau despre Serviciile Prestatorului;
   • inducerea în eroare a altor Utilizatori;
   • prezentarea unui Utilizator ca reprezentant al Prestatorului;
   • copierea corespondenței dintre Prestator și Utilizatori;
   • menționarea, promovarea sau încurajarea utilizării oricărui alt canal de publicitate sau de vânzare sau a oricărui alt site web sau eveniment;
   • publicarea de comentarii, implicite sau explicite, comparând Prestatorul cu alte canale/site-uri web/evenimente.
   Este interzisă publicarea oricărui mesaj sau răspuns scris de către Prestator către Utilizator, Cumpărător, Vânzător, fie pe Site, fie în zonele publice ale altor site-uri, forumuri, postări de blog etc.
  4. Sancțiuni
   Mesajele interne sunt moderate de Prestator. Mesajele care contravin regulilor de corespondență internă pot fi eliminate de către Prestator fără notificare, iar expeditorul mesajului poate fi inactivat sau exclus de pe Site.
  5. Prestatorul are dreptul de a percepe un tarif de compensare fix în cazul unui comportament contrar TCG.
 11. EVALUAREA PARTENERILOR

  1. După achiziție, Utilizatorii Site-ului se evaluează reciproc cu privire la succesul sau insuccesul achiziției. Tipul de evaluare poate fi pozitiv, negativ sau neutru. Recenzia trebuie să fie scrisă într-un mod clar, inteligibil și obiectiv, fiind disponibilă tuturor Utilizatorilor Site-ului și neputând fi schimbată ulterior. Dacă un Utilizator publică pe interfața dedicată o opinie neadevărată sau nefondată pe Site în procesul de evaluare, care dăunează reputației altui Utilizator, acesta va fi integral răspunzător, chiar și în cadrul unei acțiuni în justiție. Prestatorul nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul evaluărilor și al opiniilor.
  2. Evaluările negative ale partenerilor din cauza eșecului contactului sau a vânzării pot fi acordate cel mai devreme la 2 săptămâni de la intenția de cumpărare sau de la creditarea prețului de achiziție în contul bancar al Vânzătorului. Textul recenziilor negative poate primi un răspuns din partea Utilizatorului care a fost evaluat. Dacă un Utilizator a primit o recenzie negativă din culpa sa, acesta nu poate acorda o recenzie negativă partenerului său, dacă partenerul a acționat corect.
  3. Se poate oferi o evaluare neutră dacă eșecul tranzacției se datorează culpei ambelor părți sau dacă aceasta a fost realizată cu dificultate.
  4. Prestatorul are dreptul să modereze evaluarea.
 12. MARCAREA MAGAZINULUI ȘI PRODUSULUI CA FAVORITE


  Site-ul Artynos (www.artynos.ro) oferă posibilitatea de a marca produsele sau magazinele ca favorite. Produsele și magazinele marcate ca favorite pot fi vizualizate pe termen nelimitat, chiar dacă produsul este epuizat sau expirat.
  Funcția de favorite este gratuită, dar este necesară înregistrarea.
  Prin marcarea unui magazin sau a unui produs ca favorit, un Utilizator devine automat abonat la buletinul electronic informativ săptămânal „Ultimele mele produse preferate”. Utilizatorul se poate dezabona de la buletinul informativ în orice moment făcând clic pe linkul din partea de jos a e-mailului cu buletinul informativ.
 13. RECOMANDĂ PRODUSUL UNUI PRIETEN


  În cazul în care Utilizatorul consideră că un produs este interesant, acesta își poate informa prietenul despre acesta prin intermediul sistemului, folosind numele și adresa de e-mail ale acestuia.
  Sistemul nu înregistrează detaliile destinatarului sau e-mailul.
 14. RECLAMAȚII

  1. Cum se trimite o reclamație
   Utilizatorul poate trimite reclamații scrise cu privire la activitățile Prestatorului la următoarele detalii de contact: Artynos artizanat S.R.L. Tg. Mures, str. Trandafirilor, nr. 53, ap 15A corp E2, judetul Mures
   În plus, se poate trimite o reclamație pe cale electronică utilizând formularul electronic de reclamații aflat în subsolul paginii Site-ului, sub „Contact”.
  2. Termen de soluționare a reclamațiilor
   Prestatorul va răspunde reclamației Utilizatorului în termen de 30 de zile de la trimiterea reclamației la datele de contact specificate în Secțiunea 13.1, cu excepția sărbătorilor legale, indicând metodele posibile de soluționare și termenele pentru o astfel de soluționare.
 15. NOTIFICĂRI


  Prestatorul va trimite o notificare cu privire la mesajele primite de Utilizator la adresa de e-mail furnizată la înregistrare.
  În cazul în care Utilizatorul nu mai dorește să primească mesaje de notificare de la Prestator, acesta își poate schimba opțiunea oricând după ce se conectează la „Contul meu/Modifică detaliile” și poate alege să nu primească mesaje de notificare de la Prestator.
  Sistemul Prestatorului poate trimite și alte mesaje - legate de Servicii - ocazional prin e-mail.
 16. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR


  TCG și interpretarea acestora sunt guvernate de legea română, în principal de Codul civil român și de legislația privind protecția consumatorilor. Posibila invaliditate a oricărei prevederi din TCG nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi ale TCG.
  Părțile au obligația de a acționa cu bună-credință, de a coopera și de a respecta condițiile contractului lor. Părțile vor rezolva primordial orice dispute apărute în legătură cu utilizarea Site-ului prin conciliere. În plus, în cazul unei dispute care decurge din contractul de vânzare, reclamantul poate introduce o cerere în fața instanței de judecată.
   În cazul unor litigii cu consumatorii în care Părțile nu găsesc o soluție, Utilizatorul care are calitatea de consumator poate iniția procedura de soluționare alternativă a litigiilor după cum urmează:
  • prin depunerea unei reclamații la Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (https://anpc.ro/formular-sal-anpc/);
  • prin inițierea soluționării litigiului prin intermediul forumului UE de soluționare a litigiilor online (http://ec.europa.eu/odr).
  Eventualele litigii apărute între Utilizatori și Prestator vor fi supuse instanțelor judecătorești competente din București, România.
  Cu toate acestea, Prestatorul este dispus să colaboreze cu mediatori cu experiență în comerț electronic în încercarea de a ajunge la un acord cu Utilizatorii.
 17. ALTE INFORMAȚII, ANEXE


  Mai multe informații sunt cuprinse în următoarele anexe la Termenii și Condițiile Generale de Utilizare:


 18. ALTE PREVEDERI


  Acești Termeni generali de Utilizare și piața online operată de Furnizorul de servicii sunt guvernate de legea română.

Data intrării în vigoare a acestor Condiții Generale de Utilizare:
Toate drepturile rezervate!
Artynos artizanat S.R.L.